Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 793
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44443480: A & M Construction, s.r.o.
43898823: AGROLES, s.r.o.
36954152: Albert Drbúl
44655738: Albín Golbínec
40069150: Alena Kalmanová
43439799: Alena Raždíková
33858969: Aleš Pavlík
41013191: Alexander Horvát
34494081: Alojz Gumančík
33339155: Alojz Kuchar
40066347: Alojz Mištrík
41014154: Alojz Nemčák
41014031: Alojz Zajac
43196225: Andrej Michálik
34753605: Anna Belková
17916941: Anna Fundárková
43118712: Anna Furendová
43616399: Anna Homolíková
41832230: Anna Kohoutková
34501690: Anna Tabačková - Tabim plus